ตัวอย่างการใช้ Pen tool ใน illustrator วาดงานจิตรกรรมไทย

Speed art EP#1 งานแกะแบบลายจิตรกรรมไทย เป็นไฟล์เวกเตอร์ ด้วยโปรแกรม illustrator (Ai)