ตัวอย่างการเทรซตราสัญลักษณ์ด้วยโปรแกรม illustrator